Skrb za kakovost

Kakovost je naša prva misel

Skrb za kakovost je ena temeljnih vrednot in smernica na vseh področjih našega poslovanja.

Izbor najboljših, preverjenih dobaviteljev
Dobavitelji s katerimi razvijamo dolgoročne poslovne odnose nam zagotavljajo varne izdelke in izenačeno kakovost surovin in repromaterialov.

Skrbna izbira surovin in repromaterialov
Njihova kakovost je začrtana že pri sami zasnovi izdelka, ko se določi nivo, ki ga mora surovina ali repromaterial dosegati. V našem laboratoriju dnevno opravimo na desetine preizkusov kakovosti surovin, ki zajemajo fizikalno kemijsko in senzorično preverjanje ustreznosti,  s kontrolo v mikrobiološkem laboratoriju pa poskrbimo za preverjanje varnosti naših izdelkov.

Medfazna kontrola v proizvodnji
S kakovostjo naših izdelkov in kvalitetno storitvijo zadovoljujemo potrebe in želje kupcev. Medfazna kontrola zagotavlja, da je izdelek vsak dan čim bolj izenačene kvalitete.

Kontrola higienskih standardov
Bedimo nad čistočo obrata, osebja, surovin in izdelkov, kar preverjamo z mikrobiološkimi raziskavami. Skrbimo, da se delavci ravnajo po pravilih dobre proizvodne in higienske prakse, s čimer zagotavljamo varnost izdelkov.

Kontrola končnih izdelkov
Sem štejemo senzorična, mikrobiološka testiranja ter preverjanje trajnosti končnih izdelkov. S testnimi pekami v laboratoriju simuliramo peko na prodajnem mestu in  ugotavljamo ali je bil izdelek ustrezno pripravljen ter kako bi se obnašal na prodajnem mestu.

Kakovost dosegamo tudi z učinkovito organizacijo in nenehnimi izboljšavami poslovnih procesov, z razvijanjem dolgoročnih odnosov z dobavitelji in partnerji ter z gospodarnim poslovanjem. Skladno z našimi vrednotami skrbimo za okolje, ki nam omogoča številne možnosti za delovanje in ustvarjanje širom regije.

Družbena odgovornost

Podpora lokalnemu okolju

V podjetju Don Don želimo aktivno delovati in vlagati v lokalno okolje, zato podpiramo dejavnosti različnih organizacij na območju, kjer deluje naše podjetje. S sponzoriranjem kulturnih ustanov in športnih društev ter donacijami za različne priložnosti omogočamo izvedbo številnih dogodkov namenjenih mladim, starejšim občanom in pomoči potrebnim. Z donacijami izdelkov iz naših proizvodnih linij oskrbujemo humanitarne organizacije.

Z namenom aktivne vzgoje najmlajših ter spodbujanja odločitve učencev in dijakov za deficitarni poklic peka, vrtcem in šolam omogočamo obisk proizvodne enote »Pekarne Grosuplje«. V prvi polovici leta 2016 je našo pekarno v Grosupljem obiskalo preko 450 otrok.

Zavedamo se, da upoštevanje načela ohranjanja okolja, v katerem delujemo, prispeva k bolj zdravemu in bolj kvalitetnem načinu življenja lokalne skupnosti.

Priloga:
Projekt Žogarija
Obisk otrok v Pekarni Grosuplje

Skrb za trajnostni razvoj

Spoštovanje predpisov na področju okolja je temelj, na katerem gradimo našo okoljsko učinkovitost in si prizadevamo za zadostno zmanjšanje odpadkov in tveganj za okolje v katerem bivamo.

V skladu s to usmeritvijo so naša temeljna načela:

  • načelo preventive
  • reševanje problemov odpadkov pri izvoru
  • ločeno zbiranje odpadkov
  • racionalnost objektov in naprav
  • racionalnost gospodarjenja s prostorom
  • iskanje uporabne vrednosti odpadkov – možnost racionaliziranja

Obenem izobražujemo zaposlene o problematiki nastajanja odpadkov, ravnanju z njimi, zahtevami zakonodaje ter posledicami in odgovornostmi. Želimo spodbujati racionalno rabo vseh materialov in okoljsko osveščenost.